Kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi

Informacje ogólne | Program kursu | Cennik kursu | Terminarz kursu

Kurs skierowany jest do osób pragnących:

  • Prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi.
  • Opiekowania się klientami w ich prywatnych domach.
  • Zatrudniać się jako wykwalifikowany personel w państwowych lub prywatnych zakładach świadczących usługi opiekuńcze.

Kurs zakończy się egzaminem oraz otrzymaniem przez uczestników zaświadczenia potwierdzającego zdobycie kwalifikacji jako opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.

Wszystkie zajęcia w naszej ofercie prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę posiadającą wyższe wykształcenie medyczne, uprawnienia egzaminatora państwowego w zakresie opiekuna medycznego, uprawnienia egzaminatora państwowego w zakresie asystent osoby niepełnosprawnej oraz doświadczenie w praktyce zarówno w kraju jak i za granicą.

Na zamówienie uczestników istnieje możliwość przetłumaczenia wszystkich wydawanych przez nas dokumentów na dowolny język europejski z adnotacją tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia nie są wliczone w cenę kursu i są płatne dodatkowo.

Jesteśmy w stanie zorganizować zajęcia na terenie całego kraju (dla min 10 osób) w miejscach zaproponowanych przez ewentualnego zleceniodawcę.

Na życzenie kursantów wystawiamy indywidualne opinie o predyspozycjach psycho-fizycznych do wykonywanego zawodu mogące służyć jako list motywacyjny ułatwiający podjęcie pierwszej pracy.

Każdy uczestnik w ramach kursu otrzyma materiały szkoleniowe.

Ramowy program kursu:

Kurs 90 godzinny

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekuna. 3w
2. Metodyka pracy z podopiecznymi. 4w
3. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii. 3w
4. Anatomia i fizjologia człowieka. 5w
5. Choroby wieku starczego, opieka. 8w
6. Pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych w podeszłym wieku. 1 w, 44 ćwicz
7. Pierwsza pomoc w geriatrii. 1 w, 4 ćwicz
8. Problemy farmakoterapii w geriatrii. 2 w
9. Odżywianie osób starszych. 2w
10. Udział opiekuna w rehabilitacji niepełnosprawnych. 1 w, 6 ćwicz
11. Opieka nad osobą umierającą. 1 w
12. Organizacja czasu wolnego. 2 w, 3 ćwicz
SUMA 90 godz.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Program kursu jest programem autorskim. Bez zgody autora stron, właściciela prawa autorskich i oraz ich wydawcy w Internecie żadna część tej publikacji nie możne być reprodukowana, przechowywana w systemach wyszukiwania lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy w inny sposób.


Cennik kursów z zakresu opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi:

Wariant Kursu Ilość godzin Ilość osób Cena za 1 os.

Kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi ? na terenie Opola

90

max 15

950 zł

Kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi ? na terenie całej Polski

Do ustalenia

max 15

cena do uzgodnienia

Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami o tej tematyce, osoby chcące wziąć udział w kursie powinny wpłacić zaliczkę w wysokości 200 złotych na wskazane przez nas konto bankowe. Końcowa wpłata może być uregulowana bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu, dowód wpłaty należy okazać prowadzącemu kurs na pierwszych zajęciach organizacyjnych.

Terminarz Kursów:

Kurs odbywa się w cyklu ciągłym – 8 kolejnych dni (kurs 90 godzinny).

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej:

  • Zajęcia teoretyczne:  podczas, których uczestnicy poznają charakterystykę typowych schorzeń i dolegliwość osób starszych i niepełnosprawnych oraz zasady przeprowadzania pierwszej pomocy. Nauczą się odpowiedniej pielęgnacji i podstaw rehabilitacji. Zostaną także przedstawione informacje o dawkowaniu i działaniu podstawowych lekarstw itp.
  • Zajęcia praktyczne:  podczas zajęć uczestnik zastosuje w praktyce, uzyskaną wiedzę z zakresu pielęgnacji, rehabilitacji oraz udzielenia pierwszej pomocy. Do zajęć praktycznych będzie wykorzystywany fantom pielęgnacyjny, zestaw do mycia głowy, ciśnieniomierz, zestaw pielęgnacyjny oraz zestawy rehabilitacyjne itp.

Terminarz najbliższych kursów opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych podany jest w zakładce Aktualności.

Pierwsze zajęcia organizacyjne dostosowujemy do możliwości logistycznych kursantów (początek godzina  9.00). Zajęcia kolejne rozpoczynać się będą o godzinie 7.00.

Wszyscy uczestnicy kursu spoza opola mogą liczyć na naszą pomoc przy załatwieniu noclegów na czas trwania zajęć.