Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Informacje ogólne |

Idea całego przedsięwzięcia zaistniała w odpowiedzi na niską świadomość społeczną wobec problemu ratownictwa i pierwszej pomocy. Wydarzenia dnia codziennego utwierdzają nas w pilnej potrzebie propagowania prawidłowych zasad niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach, czy nagłych zachorowaniach.

Przypominamy, że kurs pierwszej pomocy, zgodnie z ustawą z dnia: 21.11.2008 o zmianie ustawy z Kodeksu Pracy- Dz. U. 223 poz. 1460 z 2008 r., art. 23711a §1, jest obligatoryjny. Każdy pracodawca (niezależnie od wielkości firmy) ma obowiązek obowiązek zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Obsługa punktów i apteczek powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy(w § 44 rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy uszczegółowiono ten obowiązek).

Programy szkoleń dopasowujemy indywidualnie do potrzeb Klientów. Opracowujemy go zawsze uwzględniając specyfikę pracy i potencjalne zagrożenia z nią związane. Oprócz wiedzy teoretycznej duży nacisk kładziemy na zdobycie przez Kursantów umiejętności praktycznych. Zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie o dowolnym stopniu zaawansowania i najbardziej odpowiedniej dla Państwa ilości godzin.

Posiadamy profesjonalny sprzęt multimedialny i dydaktyczny do prowadzenia szkoleń:

 • Fantom osoby dorosłej (w tym także fantomami z możliwością analizy prowadzonej resuscytacji)
 • Fantom noworodka do nauki resuscytacji
 • Fantomy dzieci w różnym wieku do nauki resuscytacji
 • Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym (AED) ? wersja treningowa
 • Komputerowym symulatorem działania AED
 • Zestawami do pozoracji ran
 • Przykładowymi apteczkami do udzielania pierwszej pomocy
 • Zestawami do unieruchamiania obrażeń kostno-stawowych
 • Zestawem multimedialnym wraz z komputerem.

Dysponujemy wyłącznie kadrą posiadającą Wyższe Wykształcenie Medyczne i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i zajęć dydaktycznych zakresie ratownictwa medycznego.

Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat/zaświadczenie ukończenia szkolenia na drukach Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r (DzU nr 31,.poz.216).


Cele Kursu Pierwszej Pomocy

 • umiejętność podejmowania działań ratowniczych,
 • poznanie zasada udzielania pierwszej pomocy, nawiązywania kontaktu z pacjentem i udzielania mu psychicznego wsparcia
 • umiejętność podjęcia czynności ratunkowych w nagłych przypadkach, dokonywanie ocen stanu ofiar wypadków


Ramowy Program Kursu Pierwszej Pomocy

 • Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Zatrzymanie czynności życiowych.
 • Zadławienie ciałem obcym.
 • Sytuacje groźne dla zdrowia i życia.
 • Rany i oparzenia – zaopatrywanie.
 • Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów. `
 • Zestaw pierwszej pomocy.
 • Sposoby ewakuacji.


Cennik kursów z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Wariant Kursu Pierwszej Pomocy Ilość
godzin
Ilość
osób
Cena za 1 os.
Kursy dla przedszkolaków. 2 max 30 20 zł
Kursy dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 4 max 30 30 zł
Kursy dla szkół ponadgimnazjalnych. 5 max 30 50 zł
Kurs dla szkół wyższych. 6 max 30 60 zł
Szkolenie dla rodziców, nauczycieli i opiekunów 6 15-20 60 zł
Szkolenie dla kandydatów na kierowców. 4 15-20 40 zł
Szkolenie dla firm i osób indywidualnych 16 15-20 90 zł
Szkolenie aktualizacyjne i utrwalające 4 15-20 40 zł

Nabór na kurs pierwszej pomocy prowadzony jest na bieżąco, termin najbliższego kursu: luty 2012

Kurs pierwszej pomocy dla placówek szkolnych, oświatowych, innych  - zlecenia przyjmujemy na bieżąco. Szkolenia wyjazdowe dla szkół i placówek oświatowych realizujemy przy min grupie 12 osób.

Kursy pierwszej pomocy dla firm, zakładów pracy ? zlecenie przyjmujemy na bieżąco. Ewentualne terminy uzgadniane są ze zleceniodawcą.

Terminarz najbliższych kursów:

Termin

Miejsce

Ilość miejsc Możliwy

zapis

I kurs – luty 2013

Opole

12 Tak

Chcesz wiedzieć więcej? – aktualności

Szkolenia odbywają w wyżej wyznaczonych terminach w naszych salach dydaktycznych zlokalizowanych na terenie Opola lub się na terenie Państwa zakładów pracy (w całej Polsce) w dowolnym, uzgodnionym wcześniej terminie.