O firmie

Firma P.U.H. RAFART powstała pod koniec 1999 roku. Zakres naszej ówczesnej działalności ograniczał się jedynie do montażu tablic reklamowych małego i dużego formatu oraz eksploatacji bilboardów reklamowych typu cityboard na terenie miasta Opola.

W roku 2004 poszerzyliśmy zakres swojej działalności o projektowanie i wykonawstwo w budownictwie w specjalności instalacje sanitarne.

W roku 2009 podjęliśmy decyzję o stworzeniu ośrodka szkoleniowego, który byłby odpowiedzią na niską świadomość społeczną wobec problemu ratownictwa i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wymogi jakie stawia Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Dz. U. 223 poz. 1460 z 2008 r., art. 23711a §1.

Nasza Firm jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu pod numerem ewidencyjnym 2.16/00027/2013